CLUB FOTOGRÁFICO DE PANAMÁ

La història del Club Fotográfico de Panamá (CFP) es remunta al dia 12 de febrer de 1976, quan el fotògraf espanyol Joseph Alsina Pubill reuneix diversos afeccionats i professionals de l’art fotogràfic residents a la ciutat de Panamà com, entre d’altres, Manuel Valle, Emilio Chú, Lupicinio Fernández, Marcos Busell, Marcela Tasón, Ernesto Zarak, els quals van donar suport a la idea i van fer realitat la creació del primer club fotogràfic de Panamà. El seu propòsit va ser i segueix essent el donar resposta a la necessitat de fomentar la fotografia com veritable art, amb el qual l’home actual pot expressar la seva visió i els seus valors.

El juny de 1986, el Club Fotográfico de Panamá és acceptat com a representat de la República de Panamà a la Federació Internacional de l’Art Fotogràfic, FIAP, durant el 17è Congrés de la FIAP celebrat a la ciutat de Reims, a França, del 22 al 27 de juny.

Complint el requisit legals i per mitjà del Ministerio de Gobierno y Justicia, el CFP va sol•licitar formalment el reconeixement com a persona jurídica sense finalitat de lucre que fomenta la pràctica de l’art de la fotografia. Va ser concedida per resolució 397 del 296 d’agost de 1983, signada pel President de la República, Ricardo de la Espriella i el Ministre de Gobierno y Justicia, Justo Fidel Palacios.

La documentació relativa a la personalitat jurídica conferida al Club Fotográfico de Panamá va ser protocol•litzada davant la notaria Quinta del Circuito, mitjançant escriptura núm. 1969 del 14 de febrer de 1984.

Tota la documentació de la personalitat jurídica fou inscrita al registre públic el 22 de febrer de 1984, davant la secció de Micropelículas, Persona Común, a la fitxa C-002656, rotlle 662, imatge 0013. El tràmit el va realitzar la Licda. Lydia Ferrer.

El 1987, el CFP apareix per primera vegada a la llista del Gran Prix “President Founder Dr. Van De Wijer” Challenge Cup de la FIAP, assolint el lloc 35 a nivell internacional d’entre més de 90 països.

Des d’aleshores, el CFP ha mantingut vigent el compromís de fomentar el desenvolupament de l’art fotogràfic entre els seus socis i, mitjançant diversos concursos, exposicions i activitats, tant fotogràfiques com de responsabilitat social, contribuir al creixement cultural del nostre país.

Qui som

© Copyright - Intercontinental Circuit de Fotografia - Todos los derechos reservados - MANDIGIT