III Intercontinental Circuit 2018

Internacional, intercontinental

Quan vam començar l’any 2016 l’Intercontinental Circuit dèiem que era global, com el món en que vivim que cada vegada es fa més global i interconnectat i que al mateix temps era singular, aspecte que li dóna aquesta globalitat en l’àmbit en que es desenvolupa.
La globalitat ve donada perquè implica cinc estats ben diversos, de dos continents. Dos estats europeus, Andorra i Espanya i tres estats americans, Cuba, Panamà i la República Dominicana.

Alhora, aquesta globalitat és la que li dóna a l’ensems la seva singularitat. En un mateix certamen trobem cinc estats ben diversos que poden veure i valorar les mateixes fotografies sota cinc punts de vista i cultures fotogràfiques diverses.
Això, pensem, que li dóna una especial riquesa i diversitat de maneres d’entendre la fotografia com l’art de la llum que és. Això no obsta, però, que els resultats dels diversos jurats sigui una tria acurada de les millors fotografies i autors que ens donen confiança enviant-nos les seves obres per participar en el nostre Intercontinental Circuit.

En aquesta edició hem rebut 6227 obres de 554 artistes fotògrafs, provinents de 57 estat d’arreu del món. Pensem que aquesta alta participació i la gran qualitat d’obres rebudes, consolida el nostre projecte i ens anima a continuar i intentar ser un referent dins el món de la fotografia.
Com sempre, gràcies als jurats per la seva gran tasca que implica molta responsabilitat i, també, gràcies a tots els artistes que ens han confiat les seves obres. Sense ells el nostre projecte no seria possible.

Ens retrobarem a la tardor de 2019 amb la quarta edició del nostre Intercontinental Circuit.

Josep M. Casanoves Dolcet, AFIAP, EsFIAP
Chairman general de l’Intercontinental Circuit